dinsdag 6 december 2011

271. Dat was tegen het zere been

- Het is allemaal symbooltaal, in de bijbel.
- Het is allemaal wát?
- Symbooltaal.
- Dus je zegt bijvoorbeeld A vermoordt B, maar dat is een symbool voor A heeft B lief?
- Ja.
- Het komt mij voor dat die symbooltaal van jullie eenvoudig liegen betekent. In gewone mensentaal zijn dat twee heel verschillende dingen, A vermoordt B en A heeft B lief. Het gaat niet samen.
- Zo moet je het toch niet zien, jongen.
- De naam is E.J.M. Hoogeboom, mevrouw. En ik weet niet wat u gestudeerd heeft, ik denk theologie. Of nou ja, gestudeerd kun je dat niet noemen natuurlijk. U heeft alleen een zweverige site, laten we het daarop houden. U zou eens paleontologie of sterrenkunde moeten studeren, in plaats van in die symbooltaal te gaan zitten rondpirouetteren.
- Dat soort onderwerpen heeft niet mijn belangstelling, dank u.
- Dat had ik wel gedacht, mevrouw. Dus u weet daar ook niets van? Dat staat u goed. In symbooltaal blijven bazelen is zeker beter. En hoe ziet u oplossingen voor dingen als kanker en MS?
- Voor dingen als MS zijn mijn man noch ik te vinden, dank u zeer beleefd, dat komt in ons huis niet voor. Smerige troep, bah! En voor kanker zijn oplossingen.
- O. Een gebed tot God misschien?
- Een gebed tot God kan zeer wel helpen.
- Dat gebed haalt de kankergezwellen weg?
- Het kán helpen.
- Je gaat niet naar een dokter, je gaat naar een gebedsgenezer.
- Bijvoorbeeld.
- En die bidt dan tot God.
- Ja.
- En dan helpt God jou.
- Ja, misschien.
- Waarom misschien?
- Nou, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, toch?
- Als Hij van de mensen houdt...
- En dat doet Hij!
- Als Hij van de mensen houdt, zou hij minder symbooltaal gebruiken. Geloof me, mevrouw.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten