maandag 13 augustus 2012

Het Woord van God

Over ongelovigen en gelovigen. Ik ben een ongelovige hond. Ik redeneer zo. Het universum bestaat ongeveer 12½ miljard jaar. God heeft alles geschapen? Dan moet hij er 12½ miljard jaar geleden geweest zijn. In wat voor vorm? Toch minstens in een intelligente, moleculaire vorm. Maar moleculen bestonden toen nog helemaal niet. All right, dan in een andere vorm. Welke vorm dan? Een geestelijke vorm? Geesten bestonden toen niet en nu nog steeds niet, het spijt me. Ja, in uw hoofd misschien.
Dus: totdat er bewijs geleverd wordt, kan ik geen geloof serieus nemen, zoals ik ook de homeopathie of de nieuwe kniehuppeltherapie niet serieus kan nemen. Dat die 12½ miljard jaar oude God ook ons mensen geschapen zou hebben en dat Hij ook belang stelt in ons dagelijkse wel en wee – dat is allemaal aardig bedacht, maar natuurlijk onzin.
Dat is kortweg gezegd mijn visie op dit probleem, en ik zeg dit omdat het laatstelijk op dit blog tot veel keurige en minder keurige reacties heeft geleid, zoals een reactie van iemand die zei dat veel wetenschappers toch nette christenen zouden zijn. Ik zou zeggen: tél die wetenschappers dan eens, die christen zouden zijn. Buiten het vak van de theologie kom je er niet zoveel tegen, is mijn schatting. Mijn schatting is: 99% van de wetenschappers is níet christelijk of islamiet of weet ik van welk ander geloof. En uiteraard niet: ze hebben méér gelezen dan één boek, dus ze weten wat fabeltjes zijn en wat niet. Het lijkt mij de hoogste tijd om de fabeltjes over Jezus nu maar eens gelijk te stellen aan de fabeltjes over Thor, Ra, Zeus, Vishnu, Allah of een van de andere 3000 goden.
Ik kom uit de katholieke hoek, waar het Woord niet zozeer van God kwam, maar van de pastoor. Erg katholiek ben ik niet opgevoed (mijn vader en moeder noemden zich alleen maar katholiek) en afvallig worden was dus geen probleem. Ik weet dat dat heel anders kan zijn bij geloven die zichzelf serieuzer nemen dan het katholieke circus. Zou er nog één katholiek paar in Nederland zijn dat hun kinderen nog strikt katholiek opvoedt? Ik denk het eigenlijk niet, maar ik kan me natuurlijk vergissen.
Om die vergissing weg te halen, zou er weer eens een volkstelling, zoals in 1971, gehouden moeten worden. Bij die telling moest je ook invullen wat je geloofsovertuiging was. Als dat nog eens zou gebeuren, voorspel ik enorme veranderingen. Bij die volkstelling in 1971 (ik was toen achttien jaar) wilde ik bij ‘geloofsovertuiging’ invullen: ‘geen’. Maar dat vond mijn vader niet goed: ‘Je bent nog geen 21, dus je zet maar op dat formulier dat je katholiek bent.’ Zo gingen toen die dingen.
Volgens mij is de katholieke kerk op dit moment een tamelijk kleine sekte in Nederland, maar bewijzen kan ik het niet. De overheid zou, in plaats van een volkstelling, ook kunnen besluiten om de inschrijvingen tot lidmaatschap van een kerkgenootschap op nul te laten beginnen, en zeg op 1 januari 2013 te laten herstarten. Dan krijg je de ware getallen.

Foto: Een christelijk geschenk uit ‘Geloof en Kunst’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten