dinsdag 14 augustus 2012

Stemwijzer

Nu de sportzomer, met zijn voetbal, tennis, wielrennen en olympische spelen, weer voorbij is (ik vond het haast teveel en ik heb alleen genoten van het tennis en van een paar olympische sporten; het voetbal was niet om aan te zien, op de finalewedstrijd na. De Tour de France kende ook geen verrassingen, ik vind de Ronde van Italië een stuk leuker om te bekijken. Over de olympische spelen laat zich nog dit zeggen: ik las ergens dat ze zo godvergemes veel geld kosten, dat het verstandig zou zijn de spelen definitief toe te wijzen aan Griekenland. Een goed plan leek me dat) nu dat allemaal over is, is er weer een Stemwijzer.
Ik vind het wel een handig ding: aan de hand van 30 stellingen kun je zo ongeveer bepalen waar je stem naar toe zou moeten gaan. Ook goed was dat je daarna kon zeggen op welke partijen je sowieso niet en eventueel wel zou willen stemmen. Dus ik heb de VVD, de PVV en alle christelijk georiënteerde partijen buitengesloten en alleen D66 en de linkse partijen toegelaten. Uitkomst van mijn proef op de Stemwijzer: ik ben het voor tweederde eens met de PvdA en ook met GroenLinks, wat minder met de SP en ongeveer voor de helft met D66. Dat had ik ook wel ongeveer gedacht van tevoren.
Van die 30 stellingen waren er veel interessant om over na te denken. Eerste stelling: ‘Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer dan 3% bedragen.’ Tja. Je moet ‘Eens’, ‘Oneens’ of ‘Geen van beide’ inklikken. Ik heb op ‘Oneens’ geklikt, want die 3% is ook maar een norm die indertijd is gekozen. Ik zie geen reden waarom je je daaraan zou moeten houden.
Tweede stelling: ‘Het aantal leden van de Tweede Kamer moet 150 blijven.’ Daar moet men het wel mee oneens zijn. Het aantal Kamerleden moet niet terug naar 100 of zelfs 75. Maar je kunt je wel voorstellen dat, bijvoorbeeld in het geval van een Parlementaire Enquête, een stuk of tien terzakekundigen worden aangesteld. Dat getal van 150 Kamerleden is ook ooit vastgesteld trouwens en ik zie wederom geen reden waarom je er niet van zou mogen afwijken.
Derde stelling: ‘Alle coffeeshops in Nederland moeten dicht.’ Oneens. We moeten geen war on drugs in Nederland beginnen, die is ook in Amerika al verloren. Ik vind dat trouwens alle drugs vrij verkrijgbaar zouden moeten zijn. Dat geeft de mogelijkheid van accijnsheffing, en dat sluit een niet gering gedeelte van de criminaliteit uit.
Stelling 7: ‘Er moet Europees toezicht op banken komen.’ Dat is een zeer moeilijke. Ik vind dat we terug moeten gaan naar de toestand van ongeveer 50 jaar geleden, m.a.w. zakenbanken scheiden van de spaarbanken. Hypotheken worden verstrekt door een Rijksbank. Maar tot het zover is, moet er misschien meer toezicht komen op de bankiers, ja.
Stelling 13: ‘Het auteursrecht op internet moet streng worden gehandhaafd.’ Deze stelling heb ik maar met ‘Oneens’ beantwoord, want ik vind al dat strenge handhaven door een overheid verkeerd. Er zijn natuurlijk regels waaraan we ons moeten houden en daar houden we ons dan ook aan, en de overheid moet daar zo’n beetje op toezien. Veel meer moet een overheid niet willen doen.
En zo waren er meer stellingen, bijvoorbeeld deze: ‘De bouw van nieuwe moskeeën moet worden gestopt.’ Daar heb ik me ook oneens mee verklaard: ik ben wel van God of Allah los, maar als iemand dat nou wil: prima, ga je gang. Verwacht alleen geen cent van de overheid.
Ik miste zoals gewoonlijk weer stellingen over de doodstraf, over de strafbaarstelling van het innen en het uitdelen van bonussen, vertrekpremies e.d. Verder kan het leger wel wegbezuinigd worden, dat ben ik met Max Pam eens, want een leger voert niets nuttigs uit. Dan kom je makkelijk onder die 3% uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten