vrijdag 9 december 2011

274. Ik sta helemaal alleen met deze mening

Wij hadden thuis vroeger De Volkskrant, want pa en ma waren katholiek en dat was De Volkskrant ook. Ik spreek nu over de tijd dat de herdertjes nog bij nachte lagen en de KVP de grootste partij was in de Tweede Kamer. Wij waren de echte christenen, de rest was fijn en gristelijk en protestant (ze waren het spoor bijster) of ongelovige heidenen.
Het was de tijd van de zaterdagse columns van Godfried Bomans. Later bekeerde De Volkskrant zich. Het werd de krant van de haarboeren, zij het dat er twee of drie keer per week een column in stond van Jan Blokker, een van de mensen van wie ik heb leren schrijven. Als je wilde weten wat er volgens de Groningse leerstoel der futurologie met de wereld aan de hand was, moest je De Volkskrant kopen.
Kortom: ik heb het altijd een plezierige krant gevonden. Ik las hem graag, vooral in de tijd toen er nog advertenties in stonden zoals: ‘Man en vrouw, getrouwd, 43 jaar, zoeken goed gevulde biseksuele dame voor af en toe een weekend in ons pretpark.’
Maar De Volkskrant keert langzaam op haar schreden terug. Ze hebben nu bijvoorbeeld een columniste Amanda Kluveld, die dit op haar blog schreef: ‘Dat het culturele zelfvertrouwen van West-Europa is afgenomen, is niet de schuld van het christendom of een teken dat het christendom niet deugt. Integendeel, ik ben van mening dat de christelijke cultuur superieur is aan alle andere culturen, juist omdat ze voeding heeft gegeven aan het wetenschappelijk denken en aan allerlei culturele ontwikkelingen tot het atheïsme aan toe.’
(Ik heb bij dit stukje de volgende vragen. 1. Hoezo is dat culturele zelfvertrouwen van West-Europa afgenomen? 2. En de Chinese cultuur, is die niet superieur? 3. Noem eens één wetenschapper op deze aarde die iets aan het Vaticaan of aan enige synode te danken heeft? 4. En aan het atheïsme hebben ze ook niets en niemendal bijgedragen.)
Dezelfde dwazin heeft nu dit stuk gepubliceerd in De Volkskrant, waarin ze zegt medelijden te voelen met atheïsten. Jawel! Medelijden. Deernis zelfs!
Mevrouw. Wij hebben uw medelijden niet van node. Ook niet als u dat ‘voelt’. En die jongens in Montana hebben uw medelijden ook niet nodig. Ze zijn inderdaad een beetje fanatiek, maar ach. Ikzelf zou ook liever een ander, en ook kleiner beeld daar zien staan, want zoals het nu is, is het een stalinistisch aandoend geval – maar het staat er, laat het maar staan, zou ik zeggen.
Verder kunt u niet goed schrijven, mevrouw. Een column is iets anders dan een preek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten