zaterdag 12 september 2009

41. Het lijkt me een goed systeem

Onze democratie marcheert niet. U moet me maar zeggen wat u vindt van onderstaande gedachten die tot een verbetering van de democratie zouden kunnen leiden.
1. Het koningshuis schaffen we af, net als de Eerste Kamer en de provinciale besturen. Geen van die drie instituties doet iets, en wat ze nog wel doen, kan ook door anderen worden gedaan.
2. De Tweede Kamer schaffen we ook af. De politieke partijen ook.
3. Wat houden we over? Een regering plus een dertigtal commissies van drie personen elk, die de regering controleren.
Hoe gaan wij, burgers, die mensen nu controleren? Hoe kiezen wij ze, en wie kiezen we?
We kiezen uiteraard de regering, dat wil zeggen, we kiezen de mensen die in de regering komen te zitten. Het is dus afgelopen met de verkiezingspraatjes (Samen voor elkaar en dergelijke onzin), er zijn bijvoorbeeld vijf kandidaten voor het premierschap, vier kandidaten voor Justitie, achttien kandidaten voor Defensie, zeven kandidaten voor Buitenlandse Zaken enzovoorts.
Die mensen kiezen wij, en die kiezen wij door stemming op een notebook, die ons gratis wordt gegeven zodra wij achttien jaar en dus stemgerechtigd zijn. Stembureaux: ook overbodig geworden.
Die commissies van drie mensen, hoe gaat dat? Wie zitten er in zo’n commissie en wat doen ze?
Welnu. Neem een Commissie van Landbouw, daarin zitten minstens twee mensen die gestudeerd hebben te Wageningen. Een Commissie van Defensie, daarin zit minstens één militair. Een Commissie van Justitie, daarin zit een rechter, een aanklager en een advocaat. Enzovoorts. In het algemeen: in een commissie zitten geïnteresseerde vakmensen.
Zij debatteren met de minister, en dat debat komt rechtstreeks op Nederland 3, dat niets anders uitzendt. Elk debat is herhaalbaar op je notebook.
Overzichtelijk systeem, niet?
Dan nu de kiezers. Ook die moeten natuurlijk geïnteresseerde vaklui zijn. Een examentje doen dus, met vragen zoals:
17. Tot en met 2009 bestond de Eerste Kamer nog. Hoe werden de leden van die Eerste Kamer gekozen? Vertel dit in uw eigen woorden.
Pas als je dit soort vragen juist hebt beantwoord, krijg je stemrecht.
Goed systeem toch? En makkelijk in te voeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten