vrijdag 25 september 2009

54. Dit lijkt u misschien onmogelijk

Ik heb, op zesenvijftigjarige leeftijd, tenslotte het Licht gevonden. Ik ben Christen geworden. Jarenlang heb ik rondgedoold, nu is eindelijk mijn Kennis vergroot en absoluut geworden. Ik stond buiten, op een veldje met violen, en ik ben ter Aarde neergezakt. Jezus was daar! Zoals Jezus daar altijd is geweest en altijd zal blijven. Onze grote God.
Dus ik heb tegen Hem gezegd: redt u mij toch, Here Jezus! Het schijnt in Overweging genomen te worden.
Mensen vragen mij wel eens: waarom was die Jezus er niet honderdduizend jaar eerder? Ik denk dat het de Goddelijke voorzienigheid was, en Zijn bezorgdheid over de Aarde, die prachtige planeet. En dan kunt u wel zeggen: volgens de kansberekening zijn er nog wel een miljoen aardes in het universum, met een Maan en zo. Dan zeg ik: toont u dat maar aan, atheïst, Godsontkenner die u daar bent, toont u dat maar aan!
Wij leven op deze Aarde, die door de Here God geschapen is. Klaar! Punt uit!
Ik heb dan ook direct na mijn Christenwording een vereniging opgericht, die de Vereniging van Jezus’ Bestaan heet (want sommige ellendelingen willen zelfs zijn Bestaan ontkennen!). De VJB. Giften zijn welkom.
In de VJB is het aldus geregeld:
1. Wij bevestigen het bestaan van de Goede God, Jezus (met onze diensten, Calvarietochten etc.).
2. Wij bestrijden het idee dat Jezus nooit bestaan heeft.
3. Wij vereenzelvigen ons met alle Heiligen, die na Jezus zijn gekomen.
4. Ook de Gezalfden, die dus nog niet Heilig zijn geworden, houden wij in ere.
5. Tot de Heiligheid of Gezalfdheid zijn geroepen de mensen die door het Vaticaan daarvoor worden gekozen. Pater Damiaan bijvoorbeeld, daar kunt u nu eens een voorbeeld aan nemen!
6. Het stuit me tegen de borst het te moeten opnoemen, maar als u teveel neukt, dan is het Mis met u.
Wij zouden ook dolgraag de Politiek in willen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten