zondag 27 september 2009

56. Het is geen eenvoudige zaak, dames en heren!

Goedemiddag, dames en heren. Minister Van der Horst.
Wij zijn hier bijeen om het rapport over de rellen in Hoek van Holland op 23 augustus j.l., van de heren Martelaar, Van Ginnik en Hoogeboom, om dat rapport aan de minister van Binnenlandse Zaken te overhandigen.
Wat staat er in ons rapport? Kort gezegd het volgende. Het strandfeest te Hoek van Holland is vreselijk uit de hand gelopen. Maar dat wist de politieleiding al van tevoren. Toch liet de politieleiding het feest doorgang vinden. De politieleiding wist dat het C2000-communicatiesysteem in Hoek van Holland niet dan wel zeer gebrekkig werkt. Zij stuurde er toch een aantal gewapende agenten op af, waaronder ook enkele agenten in burger die zich onder de 50.000 feestenden moesten begeven.
Onze eerste vraag was: was het wel nodig geweest er agenten in te sturen? Was het niet veel eenvoudiger geweest, er een handvol agenten omheen te zetten? De antwoorden op die vragen zijn: nee en ja.
Want hoe zijn de rellen begonnen? Door de aanwezigheid van politieagenten. Als er geen politieagenten zouden zijn geweest, zouden er ook geen 200 schoten zijn gevallen en zou er ook geen jongeman uit Rotterdam zijn doodgegaan.
De politieleiding heeft dus gefaald. Haar poging om de C2000-problematiek aan de orde te stellen, kan wel zeer redelijk worden genoemd, maar had bijvoorbeeld aan de orde kunnen worden gesteld door een regelrechte weigering om naar het strand van Hoek van Holland te gaan.
Ik overhandig het rapport aan u, mevrouw de minister. Alstublieft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten