vrijdag 18 september 2009

47. Schaf het af

Het was een goed teken dat er wat gerommel in de marge was, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, over het koningshuis. Dat gerommel ging hoofdzakelijk over de subsidie op de koninklijke plezierjachten op de Veluwe. Dat pleziertje mocht de adel niet ontnomen worden, volgens Balkenende, want de wildstand enzovoorts.
Maar het begin is er.
Het wachten is nog op een partij die zich volledig en luidop republikeins verklaart. Die partij zou mijn stem krijgen, en ik denk ook de stemmen van vele anderen, die zich ergeren aan het inhalige gedrag van de Oranjes.
Die Republikeinse Partij Nederland (RPN) zou lijken op D66, stel ik voor. In haar partijprogramma staan onder meer de volgende dingen:
• Er bestaat een Tweede Kamer, die wij voortaan De Kamer zullen noemen. De Eerste Kamer wordt afgeschaft. Dit levert een forse tijdsbesparing op.
• Bij Kamerverkiezingen geldt een kiesdrempel van 5% van de stemmen.
• Het koningshuis wordt afgeschaft.
• Het kiezen van een nieuwe regering. Omdat wij verstandige lieden zijn in de Kamer, doen wij dit geheel open en transparant. Wij houden een debat in de Kamer. Uit dat debat blijkt bijvoorbeeld dat er twee mogelijkheden zijn: een kabinet CDA-PvdA-RPN, dat de boel een beetje eerlijk verdeelt, en een kabinet CDA-VVD-RPN, dat de boel een beetje minder eerlijk verdeelt. De Kamer kiest de regering bij eenvoudig handopsteken. Het formeren van de regering gebeurt ook geheel openlijk, door de regeringspartijen zelf. Om te voorkomen dat er idioten of misdadigers in de regering terecht komen, wordt elke toekomstige minister door de Kamer ondervraagd. Vervolgens onderhandelt de nieuwe regering over een regeringsprogramma, dat naar de Kamer gaat, die dat programma moet goedkeuren en mag amenderen.
• Daarna gaat de regering regeren, gecontroleerd door de Kamer.
U ziet de enorme voordelen boven het huidige systeem: openheid, meer democratie, tijdswinst, en de adel (die toch al niets deed) naar de schroothoop van de geschiedenis verwijzen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten