woensdag 11 januari 2012

301. Om godsdienstige redenen

Eén van de Benedictijner monniken in de abdij van Egmond Binnen is ook een enthousiast vlinderverzamelaar. Ik weet niet of hij nog leeft, ik heb zo’n twintig jaar geleden kennis met hem gemaakt, en hij was toen al tamelijk oud. Die vlinders verzamelde hij voornamelijk in de tuin van de abdij, en ook wel in de duinen. Ik noemde toen de blauwtjes van Vladimir Nabokov (van wie u misschien deze foto kent), maar die naam zei hem niets. We kwamen toen ook te spreken over de ogen op vlindervleugels, over Darwins evolutietheorie, over de diverse formaten van vlinders en over hun vlieggedrag. Over al die dingen wist hij wel iets, maar niet veel. Darwin had natuurlijk ongelijk gehad, want die vlinders waren door God ontworpen om, zoals ik hem nu nog hoor zeggen, bewonderd te worden door ons.
Nu horen de katholieken tot het domste deel van ons volk, ja, maar dit is een goed voorbeeld van het voorbijgaan aan de realiteit door gelovigen. Hier hebben we een vlinderverzamelaar die die vlinders verzamelt niet om iets over vlinders te weten te komen, maar uitsluitend omdat ze zo mooi zijn of zo dartel. Als een filatelist die voornamelijk Afrikaanse postzegels spaart, omdat die zulke mooie kleuren hebben. Ik weet niet of het ooit is onderzocht, maar het aantal katholieke geleerden en hoogleraren moet betrekkelijk klein zijn.
In de jaren dat het katholicisme er nog toe deed (ruwweg de jaren 500-1500) hebben ze elke schreeuw om meer wetenschap, meer vrijheid in de kiem gesmoord, soms tot moordens toe. Columbus moet in 1492 nog bang geweest zijn dat de wereld plat was en dat hij er vanaf zou vallen.
En nog steeds gaat de katholieke kerk zo te keer. Paus (of liever gezegd: één der pausen, want er zijn er meer dan alleen de R.K. paus. Er is ook een Griekse paus, een Koptische paus, een Russische paus) Ratzinger bijvoorbeeld heeft onlangs weer iets beledigends geroepen over homoseksuelen: het homohuwelijk, zei hij, was een bedreiging voor de mensheid. Hij weet natuurlijk dat homoseksualiteit iets doodnormaals is onder alle diersoorten, maar het homohuwelijk is iets vreselijks. Vraag: op grond van welke cijfers zegt hij dat, en waaruit bestaat die bedreiging? Ik vrees dat hij het alleen maar gezegd heeft omdat het goed zou vallen in derde wereldlanden zoals de Verenigde Staten van Amerika en Oeganda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten