woensdag 25 januari 2012

312. Hij zat met zichzelf in de knoop

Aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
t.a.v. de Bestuursvoorzitter, Dijkgraaf drs. L.H.M. Kohsiek
Bevelandseweg 1
1703 AZ Heerhugowaard

Dirkswoud, 25 januari 2012.

Geachte Heer Kohsiek,
Uit hoofde van uw functie weet u waarschijnlijk meer dan de gemiddelde Nederlander over de Hollandse zoetwatervlokreeft Gammarus pulex hollandica. Dan weet u ook dat de zoetwatervlokreeft op het menu staat, niet alleen van de forellen, maar ook op dat van de baarzen en palingen.
Laat mij u de situatie schetsen, zoals die voorkomt in mijn dorp, Dirkswoud. Dirkswoud heeft twee grachten of vaarten: de Zuider- en de Noordervaart, aan welke laatste vaart ik mij een gelukkig bewoner mag noemen. Beide vaarten zijn gegraven in het midden van de 19e eeuw, vlak na de afgraving van het Noordhollands Kanaal. Er zit zoet water in. Dus zitten er ook zoetwatervlokreeften in, waarvan de bevolking normaal gesproken in stand gehouden wordt door eerdergenoemde baarzen en palingen.
Echter! Door de nu al jarenlang durende overbevissing zijn deze baarzen en palingen nu bijna geheel uitgestorven, met als gevolg: een schrikbarende toename van het aantal zoetwatervlokreeften in onze vaarten. Het gemeentebestuur van Dirkswoud heeft voor deze problematiek geen aandacht. Maar wat als die zoetwatervlokreeften straks evolueren tot een grotere soort? En wat als die grotere soort straks het land opkruipt? Houd ze dan nog maar eens in toom!
Dan zijn we te laat. Zoudt u niet uw invloed kunnen aanwenden om te komen tot een visverbod (met hengel of fuik) in de Noorder- en Zuidervaart, wat het aantal baarzen en palingen zou doen toenemen, en tegelijkertijd de gruwel van de zoetwatervlokreeften zou doen slinken?
Ik dank u voor uw welwillende aandacht. Mijn voorletters H.S.L. betekenen niet Hogesnelheidslijn, zoals sommigen van mijn dorpsbewoners mij schielijk soms naroepen, maar Hendricus Simon Leonardus.

(w.g.) H.S.L. de Weert
Noordervaart 127
Dirkswoud

Geen opmerkingen:

Een reactie posten