vrijdag 2 juli 2010

244. Er kwam zelfs applaus

De St. Clara-katholieken in het landelijke Dirkswoud hebben een nieuwe pastoor! Het is de omstreden Engelbertus te Water, die drie jaar geleden nog pastoor te Egmond aan Zee was, en van wie bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem ooit zei: ‘De kwal des geloofs! Punt!’ Uiteindelijk heeft Engelbertus zich geschikt in de leerstellingen van de Heilige Moederkerk, en hij werd overgeplaatst naar de St. Clarakerk te Dirkswoud.
Uit De Dirkswoudenaer, het plaatselijke advertentieblad dat uitgegeven wordt door Drukkerij Uitgeverij De Schakel, Noordvaart 401 (De Schakel, Voor Al Uw Papieren), halen wij enkele passages uit een interview dat de jonge Kees van der Woude had met Engelbertus.
U wilde zich afscheiden in Egmond aan Zee, was het niet?
Quavernare non silencium. Afscheiden was wel een groot woord, wij wilden van het Vaticaan en van het bisdom volle transparantie. Meer was het niet. Quod positio tabernaculae quamque transparencis, zo was het eigenlijk.
Dan is het goed. Wat gaat u in de Sint Claraparochie inbrengen?
Claritas testamentalis in Domine Deo, in één woord samengevat. Een helder geloof dus in de Here God. Caelum orare quaesta per unum modo perilensis. Daar gaat het om in het katholieke geloof.
Dat is duidelijk.
Quamperque simultanis de credo unicure per lamentabele. Kyrie eleyson.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten