vrijdag 16 juli 2010

255. Dat staat allemaal in de bijbel

Ze hebben het weer eens gedaan. Het Vaticaan heeft nu gezegd (in dat namaaklatijn van ze, natuurlijk) dat het wijden van vrouwen tot priesteressen een even grote zonde is als het verkrachten van kinderen. Daarbij minimaliseren ze dat verkrachten van kinderen en maximaliseren ze hun afkeer van vrouwen.
Het zijn dan ook vieze, ouwe mannetjes, die duidelijk geen behoefte hebben aan getuigen. Zeker niet als die getuigen vrouwen zijn.
Wie is er nog echt katholiek in Nederland? Dat zal ik u zeggen: niemand. Geen hond meer. Wie nog zegt dat hij of zij katholiek is, die stel ik een paar vraagjes, en dan zal gauw blijken dat er van katholicisme geen sprake meer is.
Die vraagjes kunnen bijvoorbeeld gaan over het maagdblijven van Maria, over de Heilige Maagd van Fatima en het schot op de vorige paus, en over een heilige die na het jaar 1600 in Italië leefde en die kon vliegen. Jawel. Hij is nog steeds de patroonheilige voor astronauten, onder nog veel meer. Ze zullen in het Vaticaan wel gedacht hebben: de astronauten hebben nog geen patroonheilige, die moeten er ook één hebben! Laten we daar onze vliegende gek, hoe heet ie toch, Jozef van Cupertino maar voor kiezen.
We zijn langzamerhand te gezond van geest, te goed opgeleid geworden om nog te geloven in dit soort flauwekul. Als je hooikoorts of een gezwel in je mond of epilepsie hebt, ga je naar de dokter. Je gaat dan niet zitten bidden. Het maakt je trouwens ook niet uit of die dokter een atheïst of een gereformeerde is.
Het enige voordeel van de gekkigheid die katholicisme genoemd wil worden: er zijn wat aardige kerkgebouwen neergezet, en er is veel mooie muziek geschreven. Verder is het narigheid, schuldgevoel aanpraten en angst voor de dood inpeperen geweest.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen