zaterdag 17 juli 2010

256. Er is veel mooie muziek geschreven

Ik ben eens van plan geweest om een blog met alle heiligen der katholieke kerk samen te stellen, met een portretje, een stukje biografie, een stukje uit Wikipedia, en vooral een stukje over het waarom van hun heiligheid.
Waarom ik dat wou doen? Dat is me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ik ben geen katholiek, om maar iets te noemen. Ik kom wel uit een katholiek nest, maar ik kon op school tamelijk goed leren enzovoorts, dus dan word je al gauw een ongelovige hond.
Ik doe het misschien toch nog eens, al is het wel een hoop werk om zo’n bijna spottende Encyclopedie der Katholieke Heiligen te maken. Als u bijvoorbeeld eens wist hoeveel graven, prinsen, prinsessen, koningen enzovoorts heilig zijn verklaard! Ze worden nog steeds vereerd binnen de katholieke sekte. Er zijn volgens mij zo’n 2500 heiligen, dus u begrijpt dat het wat werk is.
Ik ben ook van plan geweest om alle Stabat Maters en alle Requiemmissen vanaf het jaar 1000 op een blog te verzamelen. Dat doe ik toch ook maar niet, is ook veel te veel werk. Ik verzamel nu te hooi en te gras werken uit de jaren 1350-1550, meest kerkelijke werken, op mijn andere blog. Ik doe daarbij soms aardige ontdekkingen, zoals Mathurin Forestier, die tot 2008 alleen bij specialisten bekend was.
Mij is opgevallen dat in die pestilente jaren de vrolijke muziek alleen gemaakt werd door troubadours enzovoorts. In de kerken werd nagenoeg alles in mineur gezongen. Op droeve toon. Het lijkt wel alsof er van boven verordonneerd was: zing ‘Ik hou van U, o Heer!’ steeds met een brok in de keel.
Dat is ook waarom die muziek mij zo aanspreekt, meer nog dan de barokmuziek. Die oude muziek bevalt me ook zo, omdat ze wordt gezongen, niet gespeeld met instrumenten. Als er later violen, een orgel, blaasinstrumenten en zo bijkomen, ben ik al snel verveeld. Bij Dufay, Ockeghem, Tallis, Byrd enzovoorts doen de stemmen het werk dat later wordt overgenomen door de instrumenten.
Dus ondanks het feit dat ik het katholicisme met grote skepsis bezie, ben ik ze toch dankbaar voor de prachtige muziek die ze hebben doen voortbrengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten