woensdag 7 juli 2010

249. Waar ze vandaan gekomen zijn, weet ik niet

Het landelijke Dirkswoud telde, volgens het gemeentelijke bevolkingsregister, op 1 januari 2009: 2416 inwoners. In de loop van dat jaar zijn vijf mensen overleden, zijn er zestien geboortes geweest, en nul verhuizingen van of naar andere gemeenten, dus je zou verwachten dat dat bevolkingsregister op 31 december 2009 een totaal van 2416–5+16=2427 inwoners zou tellen.
Het bevolkingsregister houdt het (op 31 december 2009) op 2501 inwoners. Wat is hier aan de hand. Waar en wie zijn die 74 extra inwoners.
Ik ging dus naar het gemeentehuis, waar een ambtenaar me te woord stond. Hij praatte een beetje schutterig, dus ik zal zijn naam maar voor me houden, maar deze heer vertelde me dat er ‘totaal niets aan de hand’ was. Ik hoefde me geen zorgen te maken over de rekenkunst op het gemeentehuis.
Als je iets wilt onderzoeken, ga je eerst naar de plaats waar het officiële nieuws moet zijn. Als de raadselen daar niet worden opgelost, dan doe je research in the field. Ik ging naar café ’t Hoekje, waar me eerder al goede raad was gegeven. Ik moge u herinneren aan mijn vraag van drie jaar geleden: waarom gaat er niet één Dirkswoudenaar ooit met vakantie? Het antwoord van een oude Dirkswoudenaar, die in ’t Hoekje aan de bar zat: ‘Wij gaan niet met vakantie, omdat er elke dag iets kan gebeuren, thuis. Die vreemde landen en zo, die zien wij toch wel op de tv. Dus gaan wij niet met vakantie.’
Nu zat ik daar weer en ik vroeg aan de aanwezigen waar die 74 extra inwoners vandaan konden komen. Eerst wist niemand het. Na een paar pilsjes kwam er toch antwoord: buurtschap De Kaagsteeg was aan Dirkswoud toegevoegd. Men had er weinig goede woorden voor over, men moest niets hebben van de Kaagstegers, die men beschuldigde van openbare dronkenschap, vechtpartijen tijdens de Dirkswoudse kermis, ‘er is er ook geen één die werkt, daar, maar ze rijden wel allemaal in Mercedessen’, zelfs verkrachting van de eigen kinderschaar was een veel voorkomend Kaagsteegs fenomeen.
De Kaagsteeg ligt twee kilometer ten zuiden van Dirkswoud. Ik zal er een volgende keer eens langsgaan en verslag uitbrengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten