dinsdag 9 maart 2010

220. Terug naar de studio!

Brand! Púnt!! ‘Onze hele uitzending is vanavond gewijd aan de enorme voedselcrisis te Birma. Onze speciale verslaggever daar is Leo de Winter. Kom er maar in, Leo!’
‘Krr hier in Krrirma, we hebben een slechte lijn, is de krrituatie...’
‘Dat gaat helaas niet helemaal goed. We sluiten af, Leo! We gaan over naar Kraan van der Horst in Den Haag. Kraan, wat heb je te melden?’
‘Ik heb hier de heer Wilders. Hij belt op dit moment iemand. Ik zal mijn microfoon er even bij houden.’
‘Gaymond! Je gaat niet in het college, hou gewoon vast aan die stadscommando’s en aan de kopvodden!’
‘Meneer Wilders.’
‘Ik kom net uit de Haagse gaadszaal, waag het een ontzettende beestenbende is. De buggemeesteg is zoals u oeweet een vegtegenwoogdigeg van het meest linkse deel van de VVD, die met alle oewinden van links meedgaait. Ja, dank je.’
‘De heer Wilders drinkt nu een kopje water, dat hij kreeg van een van zijn bewakers.’
‘Hij oeweigegt mijn bewakegs toe te laten tot de gaadszaal! Dus ik zeg hem: bent u nu helemaal bedondegd! Eg kunnen overal stgaatteggogisten zijn! Ook op de publieke tgibune, zelfs in de gaad zélf! Houd toch eens op met die linkse hobbies van u! Toen zegt die buggemeesteg: als er stgaatteggogisten in de gaadszaal zijn, dan kunt u ze oewel af met uw eigen vuisten. Een stal zoewijnen is het. Ik zeg: als het eg zo voor staat, dan ga ik oeweer, maag u zult eg nog van hogen, meneeg de buggegvadeg!’
‘U gaat naar de rechter, meneer Wilders?’
‘De gechteglijke macht is ook niet te vegtgouwen, één linkse club van higgen, maar als het moet, dan moet het.’
‘Dit was Kraan van der Horst in Den Haag met het laatste nieuws over Geert Wilders. Hij gaat naar de rechter.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten