zaterdag 20 maart 2010

231. De beste persoon

U bent?
Jan Kortenaer van Veurweghen.
En u bent dus de nieuwe lijsttrekker van het CDA?
Misschien. Misschien. Daar gaat het partijbestuur nog over vergaderen. Maar ik word de nieuwe lijsttrekker van het CDA, ja.
U bent katholiek of protestants, meneer Kortenaer?
Eh Van Veurweghen, ja. Ik ben katholiek En ik zou zeggen: het katholicisme moet weer in de lift. Met de laatste troebelen in de moederkerk, nietwaar, met al die jongetjes die zeggen mishandeld te zijn, maar die, als u het mij vraagt, erom gevraagd hebben mishandeld te worden door de fraters en broeders en priesters. Nietwaar, denkt u het zich maar eens in!
Maar u bent dus lijsttrekker van het CDA.
Inderdaad juist. En wij zullen, vooral in het zuiden des lands, een klinkende overwinning op de socialisten gaan behalen. Wees daarvan verzekerd! Wij zullen ons verdedigen tegen de infame beschuldigingen, die, ook door de als kinderlokker bekend staande, heer Cohen zijn ingebracht!
Cohen kinderlokker?
Jawel, inderdaad juist. De beschuldigingen die juist door hem zijn ingebracht, zullen wij weerleggen.
Cohen kinderlokker?
Jawel. Dat was een goed middel voor het CDA om terug te vechten tegen de tand des tijds!
Cohen kinderlokker?
Jawel, meneer.
Hoe maakt u dat hard tegenover de rechter, meneer Kortenaer?
Van Veurweghen. Dat gebruiken wij als verkiezingsmiddel, meneer, dus dat hoeven wij helemaal niet hard te maken.
Maar waaruit concludeert u dan dat Cohen een kinderlokker is?
Licht zijn doopceel maar eens. Een taak voor de journalisten, niet?
Terug naar de studio. Een taak voor de journalisten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten