zondag 15 november 2009

105. Het was crisis dit jaar

Het was crisis dit jaar, maar daar heeft onze regering ons tamelijk behendig doorheen geloodst. Nu moet er terugbetaald gaan worden. Hier een aantal voorstellen voor dat terugbetalen.
1. Schaf met onmiddellijke ingang de provinciale bestuurslaag af, compleet met de daarbij behorende ambtenarij.
2. Schaf het Ministerie van Rouvoets Jeugd en Gezin af, compleet met de daarbij behorende ambtenarij.
3. Schaf het Ministerie van Landbouw en Visserij af, compleet met de daarbij behorende ambtenarij.
4. Schaf het Ministerie van Economische Zaken af, compleet met de daarbij behorende ambtenarij.
5. Schaf het Ministerie van Ontwikkelingszaken af, compleet met de daarbij behorende ambtenarij.
6. Keer als de sodemieter terug uit Afghanistan en ga daar ook nooit meer naar toe.
7. Schaf die JSF niet aan.
8. Schaf voor het grootste deel het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap af.
Dat ruimt lekker op, vindt u ook niet?
ad 1) Wat er aan taken overblijft, laat je door de gemeenten doen.
ad 2) Dat ministerie zorgt alleen maar voor nog meer bureaucratie. Opheffen!
ad 3 en 4) Deze ministeries kunnen ook gemakkelijk verdwijnen. Verschillende diensten zoals de Voedsel en Waren Autoriteit en dergelijke kunnen naar Justitie.
ad 5) Kan ook opgeheven worden. Je moet alleen wat geld voor noodhulp houden en dat kan onder Buitenlandse Zaken vallen.
ad 6 en 7) Je moet nooit meer meedoen aan zulke missies en oorlogen.
ad 8) Je moet alleen de inspectie houden, de rest kan weg. Voorts kan er veel bezuinigd worden als je simpelweg alleen de openbare scholen subsidieert. Wie een andere school wil beginnen, mag dat doen. Uit eigen zak te bekostigen.
En pas nadat deze dingen even zijn gedaan — iets afschaffen is zoveel gemakkelijker dan iets opzetten — mogen ze bij ons komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten