zaterdag 17 oktober 2009

76. Het zal een latertje worden!

‘Normaal is het bij mij kassa, tríng, en we zijn klaar. Daar liggen nu obstakels voor, en wel politieke obstakels. Mevrouw de voorzitter.’
‘Meneer De Goorn.’
‘Mevrouw de voorzitter! Kan de afgevaardigde Verschueren nu eens precies uitleggen aan de Kamer wélke politieke obstakels waarvoor liggen? Want wáárvoor...’
‘Meneer Verschueren.’
‘Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Welke...’
‘Nee, waarvóór!’
‘Meneer De Goorn, meneer Verschueren had het woord. Dat moet u rustig afwachten. Meneer Verschueren.’
‘Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wat ik naar voren wou brengen was het volgende. Steeds als wij iets redelijks zeggen, begint de heer De Goorn, en anders wel mevrouw Stappers te dansen.’
‘Mevrouw Stappers.’
‘Mevrouw de voorzitter, ik wens het niet te horen dat wij hier staan te dansen als meneer Verschueren iets te berde brengt!’
‘Meneer Verschueren.’
‘Dank u, mevrouw de voorzitter. Maar u stáát te dansen, en u staat beiden te dansen aan de interruptiemicrofoon!’
‘Mevrouw Stappers.’
‘Ik moet hier ernstig bezwaar tegen maken, dat is geen manier van discussiëren!’
‘Meneer Verschueren. Nee, meneer De Goorn, u niet, meneer Verschueren.’
‘Dank u wel, mevrouw de voorzitter. U staat beiden te dansen, dame en heer.’
‘Een kwálijke insinuatie!’
‘Nee, meneer De Goorn, meneer Verschueren had het woord. Meneer Verschueren.’
‘Dank u, mevrouw de voorzitter. Met wie ik overigens wel een dansje zou willen proberen. Een quick-step? Of een chachacha?’
‘Mevrouw Parden.’
‘Mevgouw de voogzitteg. Wil de afgevaagdigde Vegschuegen misschien een dansje met mij?’
‘Meneer Verschueren.’
‘Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Als mevrouw Parden een paso doble bedoelt, daar is onze partij altijd voor in!’

1 opmerking: