woensdag 2 december 2009

122. Als u nu diepgelovig bent

Maar dat bent u niet. U zit nu dit te lezen, op het internet. Dus diepgelovig bent u niet. Voor u zijn televisie en internet geen zonden. Gelukkig maar, ik schud u de hand. Er zijn christenen voor wie zelfs de auto een zonde is: de Amish, die, zoals u weet, in Amerika nog in huifkarren rondrijden.
Maar als u gelovig bent (u gelooft in de Here God, of in de Maagd Maria, of in het algemeen in Jezus, of in iets), dan zou u eens over het volgende kunnen nadenken.
Hoe lang bestaat de homo sapiens sapiens? Volgens de meest waarschijnlijke schattingen bestaan wij zo’n 250.000 jaar. Ik zou het eerder schatten op 50.000 jaar: ik heb het dan over de vroegste grotschilderingen in Spanje, Zuid-Frankrijk, Zuid-Afrika, Marokko, Turkije. Het kan ook best zijn dat die schilderingen en kralen enzovoorts zijn voortgebracht door de homo neanderthaliens. Dat weten wij niet.
Ik denk dat de homo sapiens en de homo neanderthaliens (ik hoop maar steeds dat ik die naam goed spel!) tenslotte maar zijn samengegroeid, zo’n 50.000 jaar geleden, en hebben geleid tot tenslotte zo’n bokser zoals Valoejev, die trouwens in de omgang heel schappelijk moet zijn.
Maar vergeet even het verhaal dat de wereld maar zo’n 6000 jaar zou bestaan, Toen ze dat schreven, wisten ze nog niets van die tekeningen in Lascaux. Dus dat verhaal van die 6000 jaar kan niet waar zijn, punt.
Dan blijft wel een punt over. Waarom heeft de Here God zich niet geopenbaard 50.000 jaar geleden? Waarom heeft hij daar 48.000 jaar over gedaan? Waarom? Dat vraag ik u, christenen.
Dat is een vraag. Ik heb nog een andere vraag. Hoe schiep Hij de aarde? En de andere planeten? En de zonnen en sterren en de sterrenstelsels? De miljárden sterrenstelsels?
Met deze vragen laat ik u voorlopig rusten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten