woensdag 30 december 2009

150. Hij is allergisch!

Over een eeuw zult u allemaal een broer of halfbroer of zuster of echtgenoot of opa enzovoorts hebben die van Marokkaanse afkomst is. Maar u zult dan niet erbij zeggen: ik ben een islamiet, meneer! Dat soort religies is dan wel zo ongeveer uitgestorven. Hoop ik.
Waarom, dear Moroccans, dat niet meteen gezegd?
Want u kunt toch niet in alle redelijkheid volhouden dat God of Allah bestaan of bestaan hebben, of dat Jezus of Mohammed in de wereldgeschiedenis zulke belangrijke personages gebleken zijn. Jezus was waarschijnlijk een soort homo, die niet uit de kast durfde te komen, en Mohammed hield het met zeer jonge meiskes van onder de zestien, en meer kan ik er niet van maken. De geschriften over Jezus zijn minstens 60 jaren na zijn dood opgetekend, dus onbetrouwbaar. De geschriften over Mohammed, daar is het ongeveer hetzelfde mee gegaan, zeshonderd jaar later.
Het is jammer dat jullie daar, christen of moslim, nog steeds in geloven. Nou ja, over die christen kan ik overwegend positief zijn: die gelooft niet meer in al dat Jezus-gedoe. Die ziet zo langzamerhand wel de grote discrepantie tussen Jezus en bijvoorbeeld de rijkdom van het Vaticaan. Dezelfde discrepantie zie ik tussen Mohammed en die pelgrimstochten naar Mekka, elk jaar, waar elk jaar tussen de tien en de tweehonderd mensen omkomen.
Dat soort belachlijkheden zal over honderd jaar niet meer bestaan, is mijn voorspelling. We zullen redelijker geworden zijn, we zullen meer nadenken. Uiteraard zullen er nog steeds groepen mensen naar Mekka trekken, maar die groepen zullen wij zien als achtergeblevenen. Wij studeren wiskunde, astronomie, hersenleer. Wij begeven ons in de interresantste dingen die we maar kunnen bedenken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten