zondag 24 januari 2010

176. Zelf je broek ophouden

Aan de Wethouder van Sport, Cultuur en Wegenonderhoud van de gemeente Dirkswoud.
Geachte Heer Bertels,
Onze Toneelvereniging Excelsior is, zoals u inmiddels wel vernomen hebt, bezig met een groot en belangrijk project: de eenmalige uitvoering van het toneelstuk Shakespeare, Where Art Thou? Wij hebben gemeend dit te moeten vertalen met Gezocht: Shakespeare. Het is een kritisch stuk, dat een beschouwing geeft op het huidige tijdsgewricht.
Echter. Net nu we in het stadium komen van de uiteindelijke realisatie, net nu, blijkt dat we door onze middelen heen zijn. We hebben, om het eens te zeggen met een claus uit het toneelstuk, ‘geen poot meer om onze ruggen te krabben’. Onze regisseur, de heer Karel van IJzel, heeft gedreigd zich met onmiddellijke ingang terug te trekken, als er niet meer middelen vrijkomen.
En zonder Karel, die de ideale man is voor de voorstelling, kan het gewoon niet.
Wij menen ten volle dat de uitvoering van dit stuk zeer in het voordeel van Dirkswoud als bolwerk van kunst en cultuur zou zijn, en wij zijn zeker bereid uw neef Casper de rol van de jonge Shakespeare te geven. Casper is ook een aimabele jongeman en ondanks zijn leeftijd nu al een goed acteur! Hij kan het stuk gaan dragen, zoals wij wel zeggen.
Maar wij hebben dringend 3500 euro nodig voor de requisieten. En daar valt of staat het stuk mee. Wij zijn de plaatselijke middenstand al afgelopen, maar die kon slechts zeer gedeeltelijk bijspringen (door de economische crisis, werd ons steeds verteld). Nu hopen wij dat B & W een hand over het hart willen halen voor dit prachtige project, waar ook Casper zo geweldig deel van uitmaakt.
Casper laat vertellen: ‘Toe, oom Gerard!’
Met vriendelijke groet,
R. Zoutelaar, voorzitter van Toneelvereniging Excelsior Dirkswoud (TED).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten